laman ini sedang dalam penambahbaikkan..
sebarang kesulitan amat dikesali..

Analisis Pendidikan (1): Pendidikan Bercirikan Islam

Sunday, June 7, 2009

Pendidikan merupakan akar dan hakikat kepada pembentukan sesebuah tamadun mahupun pembangunan sesebuah negara. Justeru tidak hairan sekiranya ada yang mengatakan bahawa pendidikan yang maju bakal mencetuskan kemajuan dalam sesebuah bangsa. Begitulah sebaliknya. Ketika sistem pendidikan sesebuah bangsa itu tidak berkembang menyebabkan tahap pencapaian bangsa berada pada tahap yang rendah. Pendidikan yang dikatakan sebagai nadi bangsa bertujuan memaksimakan pencapaian bangsa dan tujuan sebenar kehidupan manusia. Dalam konteks pendidikan Islam seharusnya tujuan sistem pendidikan yang diwujudkan adalah untuk mengembalikan manusia kepada hakikat kewujudan manusia itu sendiri iaitu mengabdikan diri hanya kepada Allah swt.

Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.

Az-zariyat; 56

Sistem Pendidikan Islam Malaysia Perlu Memenuhi Ciri Sebenar Islam

Meyakini bahawa islam adalah ad-deen yang diwahyukan Allah swt kepada nabi Muhammad saw melalui perantaraan jibril menuntut kepada kita sebagai umat islam untuk mengaplikasikan setiap ciri dan sifatnya bukan hanya pada diri atau batang tubuh umat islam itu semata malah juga perlu diadaptasi dalam setiap aspek kehidupan. Sekiranya ketika adalah seorang ahli ekonomi, ciri-ciri islam perlu diterapkan dalam sistem ekonomi, sekiranya kita adalah seorang ahli politik kita mengamalkan sistem politik islam dan sekiranya kita adalah seorang pendidik, setiap ciri-ciri islam perlu diterapkan dalam sistem pendidikan yang ada.

Ciri-ciri yang ada pada islam itu sendiri adalah rabbaniyah, syumuliyyah, waqi’iyah, inqilabiyah, alamiyah dan thabat wa murunah.

Ciri 1: rabbaniyah

Ianya membawa erti bahawa Islam ini datangnya daripada Allah.Manusia hanya sebagai pelaksana kepada segala ketentuan yang telah ditetapkan.Seseorang itu disebut rabbani apabila mempunyai hubungan dengan Allah. Sudut Rabbani terbahagi kepada dua bahagian iaitu

1.1 Rabbani dari sudut matlamat dan tujuan.

Ia bererti Islam menjadikan hubungan yang baik dengan Allah,pengabdian kepada Allah dan mendapat keredhaanNya sebagai matlamat terakhir kehidupan. Inilah matlamat hidup insan di dunia ini. Kesemua ajaran Islam yang baik yang bersangkutan dengan aqidah,muamalat,akhlak dan lain-lainnya adalah bertujuan untuk menyiapakan manusia supaya menjadi hamba kepada Allah semata-mata.

1.2 Rabbani dari manhaj dan sumber.

Rabbani dari sudut manhaj membawa erti manhaj ini adalah Rabbani kerana ia bersumberkan dari wahyu Allah kepada Muhammad s.a.w. . Sumber ajaran Islam ialah Allah yang mensyariatkan hukum dan cara pelaksanannya.

Ciri 2: syumuliyyah

Ia bererti ajaran Islam lengkap dan menyeluruh . Ruang lingkup ajaran Islam adalah mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali dari sekecil-kecil urusan sampailah kepada sebesar-besar perkara. Sudut kesyumulan Islam adalah merangkumi undang-undang, keadilan, kehakiman, kenegaraan, akhlak, keilmuan dan cara hidup manusia.

Ciri 3: waqi’iyah

Islam adalah mengikut suasana dan tempat. Contohnya : Islam mewajibkan menutup aurat tetapi cara penutupannya mengikut tempat dan suasana umat Islam.

Ciri 4: inqilabiyah

Menegakkan Islam atas keruntuhan jahiliyyah. Islam tidak boleh bercampur dengan Jahiliyyah. Islam juga tidak boleh ditempel-tempelkan. Sebagai contoh kita ingin menegakkan Islam lalu kita menganjurkan banyak aktiviti dan program berunsurkan islam tetapi dalam masa yang sama konsert hiburan melampau, kedai bar minuman keras, disko dan lain-lain lagi tempat bertentangan dengan syaro’ sama naik maju dengan program dan aktiviti keagamaan.

Ciri 5: alamiyah

Alamiyyah bermaksud sesuai untuk semua orang dan tempat. Islam sesuai untuk orang Arab, Melayu, Cina, India dan bangsa-bangsa lain. Ia bukan untuk segolongan atau satu bangsa tertentu sahaja. Ia sesuai di semua tempat sama ada di Kutub Selatan, Khatulistiwa dan sebagainya. Dengan kata lain ia sesuai di zaman Rasulullah dan juga sesuai di zaman teknologi moden yang serba canggih ini. Ajarannya sesuai hingga hari kiamat.

Ciri 6: thabat wa murunah

Tetap dari segi prinsip dan hukum tetapi anjal dan fleksibel dari segi pelaksanaan.

Kesimpulan

Islam telah membentang satu kaedah atau mekanisma yang menjadi manual bagi semua umat manusia menjalani kehidupan. Kembali kepada prinsip dan asas sebenar islam adalah suatu method terbaik dalam mengembalikan fungsi sebenar sistem pendidikan Malaysia terutamanya sistem pendidikan islam.

0 comments:

Post a Comment